Alle nieuwsberichten

Het nieuwe Wegwijzertje - juni 2020

Het nieuwe Wegwijzertje - juni 2020

09 juni 2020 - De nieuwste versie van het Wegwijzertje staat online. Klik hier voor het downloaden van het wegwijzertje van juni 2020. Het nieuwste Wegwijzertje is alleen beschikbaar via een wachtwoord i.v.m. priavcywetgeving.
Het wachtwoord is beschikbaar via de school.
Het nieuwe Wegwijzertje - februari 2020

Het nieuwe Wegwijzertje - februari 2020

08 februari 2020 - De nieuwste versie van het Wegwijzertje staat online. Klik hier voor het downloaden van het wegwijzertje van februari 2020 uit het archief.
Uitkomsten ouderenquête harmonisatie voorschool

Uitkomsten ouderenquête harmonisatie voorschool

06 februari 2020 - Samenvattend: Gesprekken met ouders bevestigen beeld uit wat uit de
vragenlijsten naar voren komt. Ouders zijn erg tevreden over de kwaliteit van het aanbod
en de pedagogisch medewerksters. Bekijk de presentatie.
Leah Hak geboren

Leah Hak geboren

02 februari 2020 - Op 8 maart is Leah Salomé Hak geboren. Leah is de dochter van familie Hak, Molenstraat 87a , en het zusje van Maurits(6), Margaretha(5), Elise(3), Micha(VS) en Hadassa. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje. We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van Leah en de andere kinderen.

Het geboortekaartje van Leah kunt u hier bekijken.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

29 januari 2020 - Het jaarverslag van het bestuur van CBS “De Wegwijzer” over het jaar 2018 is gereed. Het is een verslag waarmee het bestuur verantwoording wil afleggen over de wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan hun missie: het doen verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. Zo ook de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs,
in nauwe verbondenheid met Gods Woord. Download het jaarverslag.