Begeleiding

We bieden kinderen specifieke begeleiding, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

We werken met de 1-Zorgroute, een zorgmodel waarbij de kinderen in 5 niveaugroepen onderwijs en begeleiding krijgen aangeboden. In iedere groep wordt een groepsplan gemaakt, waarbij deze 5 niveaugroepen zijn ingedeeld. We maken hierbij onderscheid tussen de basis-groep (dit zijn de kinderen die de basisstof krijgen aangeboden), de intensieve groep (deze kinderen ontvangen extra instructie) en de verrijkte groep (deze kinderen werken meer zelfstandig en krijgen extra uitdaging aangeboden).

 

Voor meer informatie over de begeleiding van kinderen op onze school verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de schoolgids.

 

Naast de interne begeleiding, die zoals beschreven in de schoolgids wordt uitgevoerd door de leerkrachten, intern begeleiders, RT-ers en onderwijsassistenten, is er ook externe begeleiding. De school ontvang onder andere begeleiding door de volgende instanties/personen:

Buurtzorg-Jong

Onze contactpersoon van Buurtzorg-Jong is Zoë Bos. Zij is er voor vragen die u heeft om u en uw gezin te ondersteunen.

U kunt contact met haar opnemen:
Telefonisch via 06-33045097.
Of per email: z.bos@bzjong.nl.
Of via de website: www.buurtzorgjong.nl

Telefoon team dorpen: 06-20744148
Mail: zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Adres: Hambloksestraat 5b, 5308 KN Aalst

 

GGD Rivierenland

Marie-José Brinkhof
Jeugdarts
(06) 53 29 25 51
mbrinkhof@ggdgelderlandzuid.nl

 

Anneloes Huisman
Jeugdverpleegkundige
(06) 23 16 81 45
ahuisman@ggdgelderlandzuid.nl

 

Sharon Cents
Gezondheidsmakelaar School en Jeugd
(06) 57 11 60 03
scents@ggdgelderlandzuid.nl

 

Esma Jasenica
Doktersassistente
(06) 22 55 46 32
ejasenica@ggdgelderlandzuid.nl

 

Schoollogopedist

Angret Findhammer
Logopedist
(06) 46 80 50 05
afindhammer@ggdgelderlandzuid.nl

 

Rehoboth Dienstverlening

Expertisecentrum passend onderwijs

Schoutenstraat 113

3771 CH Barneveld

Postbus 301

3770 AH Barneveld

T: 0342 - 200 300

E: info@rehobothoz.nl