Begeleiding

We bieden kinderen specifieke begeleiding, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

We werken met de 1-Zorgroute, een zorgmodel waarbij de kinderen in 3 niveaugroepen onderwijs en begeleiding krijgen aangeboden. In iedere groep wordt een groepsplan gemaakt, waarbij deze 3 niveaugroepen zijn ingedeeld. We maken hierbij onderscheid tussen de instructie-gevoelige groep (dit zijn de kinderen die de basisstof krijgen aangeboden), de instructie-afhankelijke groep (deze kinderen ontvangen extra instructie) en de instructie-onafhankelijke groep (deze kinderen werken meer zelfstandig en krijgen extra uitdaging aangeboden).

 

Voor meer informatie over de begeleiding van kinderen op onze school verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de schoolgids.

 

Naast de interne begeleiding, die zoals beschreven in de schoolgids wordt uitgevoerd door de leerkrachten, intern begeleiders, RT-ers en onderwijsassistenten, is er ook externe begeleiding. De school ontvang onder andere begeleiding door de volgende instanties/personen:

Buurtzorg Jong

Op dinsdagmorgen, 1x per 14 dagen, van 8:20–8:45 uur is Rowena Hartgers van Buurtzorg Jong op school aanwezig.
Ze is er voor vragen die u heeft om u en uw gezin te ondersteunen. U kunt ook telefonisch of via e-mail contact met haar opnemen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

tel. 06 - 51145282

e-mail: r.hartgers@bzjong.nl

website: www.buurtzorgjong.nl

GGD Rivierenland

Marie-José Brinkhof – jeugdarts

Amanda van der Zee - jeugdverpleegkundige

Mieke van der Donk - assistent

tel. 088 - 1447450. Bereikbaar van ma t/m do van 9:00-12:00

e-mail: jgz@ggd.regiorivierenland.nl

Schoollogopedist

Mevr. A. Findhammer

tel. 06 - 49694721

e-mail: findhammer@ggd.regiorivierenland.nl

Driestar Educatief – afdeling begeleiding

tel. 0182 - 540333

e-mail: info@driestar-educatief.nl

website: www.driestar-educatief.nl