Begeleiding

We bieden kinderen specifieke begeleiding, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

We werken met de 1-Zorgroute, een zorgmodel waarbij de kinderen in 5 niveaugroepen onderwijs en begeleiding krijgen aangeboden. In iedere groep wordt een groepsplan gemaakt, waarbij deze 5 niveaugroepen zijn ingedeeld. We maken hierbij onderscheid tussen de instructie-gevoelige groep (dit zijn de kinderen die de basisstof krijgen aangeboden), de instructie-afhankelijke groep (deze kinderen ontvangen extra instructie) en de instructie-onafhankelijke groep (deze kinderen werken meer zelfstandig en krijgen extra uitdaging aangeboden).

 

Voor meer informatie over de begeleiding van kinderen op onze school verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de schoolgids.

 

Naast de interne begeleiding, die zoals beschreven in de schoolgids wordt uitgevoerd door de leerkrachten, intern begeleiders, RT-ers en onderwijsassistenten, is er ook externe begeleiding. De school ontvang onder andere begeleiding door de volgende instanties/personen:

Buurtzorg Jong

De eerste maandag van de maand is van 8.15 – 09.00 uur Björn van Rooij van Buurtzorg-Jong op school. Hij is er voor vragen die u heeft om u en uw gezin te ondersteunen.

U kunt ook contact met hem opnemen:
Telefonisch via 06-51423108.
Of per email: b.vanrooij@bzjong.nl.
Of via de website: www.buurtzorgjong.nl

Telefoon team dorpen: 06-20744148
Mail: zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Adres: Hambloksestraat 5b, 5308 KN Aalst

GGD Rivierenland

Marie-José Brinkhof – Jeugdarts

Gerlinde Bax-van Doorn - Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Email: gbax@ggdgelderlandzuid.nlTelefoon (mobiel): 06-53 29 58 99Werkdagen: maandag (8:30-14:30), dinsdag en vrijdag (even weken van 8:00-12:00, oneven weken 8:30-17:30)

Schoollogopedist

Mevr. A. Findhammer

tel. 06 - 49694721

e-mail: findhammer@ggd.regiorivierenland.nl

Rehoboth Dienstverlening

Expertisecentrum passend onderwijs

Schoutenstraat 113

3771 CH Barneveld

Postbus 301

3770 AH Barneveld

T: 0342 - 200 300

E: info@rehobothoz.nl