Ouderraad

Sinds april 2003 is aan ‘De Wegwijzer’ een ouderraad verbonden. Deze ouderraad vergadert enkele malen per jaar met een afgevaardigde van het bestuur en de directie. De raad adviseert met name over organisatorische aangelegenheden en coördineert verschillende vormen van ouderhulp.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Vos1-400 Mw. Kuipers Mw. Klop Dhr. van Ooijen

Dhr. A. Vos

voorzitter

Mw. E.C. Kuipers-van de Bogert

secretaris

Mw. A. Klop-van Ooijen

 

Dhr. J. van Ooijen 

 

   

Mw. C. Kuijntjes-Bouman

 

Mw. H. de Bruin-van Wijk

 

Mw. C. Zwiggelaar-Weijma