Ouderraad

Sinds april 2003 is aan ‘De Wegwijzer’ een ouderraad verbonden. Deze ouderraad vergadert enkele malen per jaar met een afgevaardigde van het bestuur en de directie. De raad adviseert met name over organisatorische aangelegenheden en coördineert verschillende vormen van ouderhulp.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Dhr. van Ooijen Mw. Kuipers Mw. Klop Vos1-400

Dhr. J. van Ooijen

Voorzitter

Mw. E.C. Kuipers-van de Bogert

Secretaris

Mw. A. Klop-van Ooijen

 

Dhr. A. Vos

 

   

Mw. C. Kuijntjes-Bouman

 

Mw. H. de Bruin-van Wijk

 

Mw. C. Zwiggelaar-Weijma