Groep 2A

Dag allemaal,

 

Welkom op de pagina van 2A. Gezellig dat je even een kijkje bij ons neemt. Onze groep is dit jaar helemaal ingericht rondom het thema: 'Muis' nav de boekjes van Muis van Pauline Baartmans. Dus op de kapstok of op onze stoelen zie je een plaatje van Muis.

Op maandag - woensdag staat juf Vervoorn voor de groep, op donderdag en vrijdagmorgen is juf Bok (eindverantwoordelijk) er. Ook komen er regelmatig onderwijsassistenten in onze groep: juf van Haaften en juf van Steenbergen.

Hier zie je ons staan bij onze kapstok en wijzen we naar een groepswerkstuk dat we met z'n allen gemaakt hebben.

 

 

Wat is belangrijk om te weten over onze groep?

 

Psalm

In groep 2 leren we diverse Psalmen. Deze worden weergegeven op het Bijbelrooster. Let op: op het Bijbelrooster staat op maandag de Psalm aangegeven die we die week zullen oefenen.

 

Zendingsgeld

Elke maandag staat er een spaarpotje in het lokaal waarin de kinderen hun zendingsgeld kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhouden van een adoptiekind. In groep 2 halen we geld op voor Deybi Andres uit Colombia. Met elkaar kunnen we zo iemand helpen.

 

Verjaardag

Als je jarig bent (geweest), mag je trakteren. Als de traktatie voor schooltijd gebracht wordt, mag het aan de juf geven worden. Zij neemt het mee de klas in. Warme traktaties mogen om 10.00 uur bij de voordeur worden gebracht. Degene die de deur opendoet, brengt de traktatie in de groep.

We hebben op school ook een diepvries, dus ijsjes kunnen voor schooltijd al meegebracht worden. Wij stoppen ze dan in de diepvries. I.v.m. de coronamaatregelen kunnen ouders niet bij het verjaardag vieren aanwezig zijn. Wilt u met de juf afspreken wanneer uw kind trakteert? Want dan staat de speciale stoel klaar en hangen de slingers op. De juf maakt een aantal foto’s van het feest en deze worden naar u verzonden.

 

Speelwerkles

Heel belangrijk in groep 2 is de speelwerkles. Meestal vindt deze 7 keer per week plaats; iedere ochtend en iedere middag. Met behulp van een planbord kiezen de kinderen steeds voor een werkje of een hoek. Er worden werkjes gemaakt en gespeeld. Sommige hoeken zijn verplicht, andere hoeken zijn vrij. We hebben vier verplichte momenten: drie werkjes en één keer spelen met de spellen op de blauwe mat. Op vrijdag hebben we een motoriekcircuit i.p.v. de speelwerkles.

 

Taal

Bij taal komen de volgende onderdelen wekelijks terug:

· Geletterdheid: heel speels gaan we aan de slag met letters. D.V. na de kerstvakantie beginnen we met de ‘letter van de week’, waarbij wekelijks een letter centraal staat. Belangrijk voor u als ouders is dat in de klas de ‘kleine letters’ worden aangeleerd, dus geen hoofdletters, en dat deze worden uitgesproken zoals je ze hoort in het woord, dus ‘b’ als ‘buh’ en niet als ‘bé’, en ‘o’ als ‘o’ en niet als ‘oo’.

In Parro wordt aangegeven welke letter er aangeleerd wordt. Uw kind mag dan iets meenemen voor de lettertafel.

· Woordenschat: wekelijks leren we een aantal woorden passend bij het thema.

· Voorlezen: dit komt bijna dagelijks terug, waarbij we voorlezen uit prentenboeken en verhalenboeken.

· Auditieve vaardigheden: rijmen, hakken en plakken, het horen van de eerste en laatste letter van een woord, het herkennen van lettergrepen, en het herkennen van woorden in een zin zijn belangrijke vaardigheden in groep 2.

 

Rekenen

Belangrijk is het onderdeel gecijferdheid. We leren de getallen t/m 20, en doen daar verschillende spellen mee. Zo leren we bijvoorbeeld speels optellen en aftrekken t/m 12, vingerbeelden (hoeveel vingers steek ik op?), en spelletjes met dobbelsteenpatronen. Ook gebruiken we de methode Met Sprongen Vooruit en krijgen de kinderen in grote en kleine kring hier lessen uit.

 

Motoriek

In groep 2 hebben we een speciale schrijf-/motoriekles (motoriekcircuit). Daar oefenen we met het schrijven van schrijfpatronen en andere motorische vaardigheden, als voorbereiding op het leren schrijven in groep 3. We leren geen letters of cijfers schrijven, dat komt in groep 3.

Eveneens één keer per week gaan we naar de gymzaal voor het oefenen van de grote motoriek. Ook tijdens buitenspel komt dit aan bod.

 

Gym

Op vrijdag gaan we naar het speellokaal. Het is hierbij de bedoeling dat uw kind gymschoenen heeft, die we op school in een bak bewaren. Wilt u erop letten dat dit gymschoenen zijn met een soepele zool (géén zwarte zool) en gemakkelijke sluiting (géén veters)? Zet u de naam van uw kind even aan de zijkant van de zool of aan de binnenkant?

 

Leerlijnen Jonge Kind

In groep 2 worden nog geen CITO-toetsen afgenomen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observaties en registraties via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De registraties vindt u in het rapport.

 

Fruit eten

In de hele school is het op dinsdag en donderdag ‘fruitdag’. Geef uw kind op deze dag dus iets gezonds mee naar school (fruit of een boterham met kaas bijvoorbeeld). Koekjes en snoepjes zijn op deze dagen niet toegestaan (óók niet als extraatje naast fruit).

 

Bereikbaarheid

Iedere dag ziet u de juf, en is er gelegenheid voor het stellen van korte vragen. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over uw kind of anderszins dan kunt u per e-mail of via Parro contact opnemen. Wanneer u de juf wilt spreken, kunt u bellen naar school. Voor zeer dringende gevallen kunt u contact opnemen met W. van der Toorn. 

Is uw kind ziek, dan vinden wij het fijn als u dit voor schooltijd doorgeeft. Belt u dan naar school tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Op maandagochtend hebben de leerkrachten weekopening. We zijn dan bereikbaar vanaf 8.15 uur. Afmeldingen voor tandarts etc. via mail/parro/briefje en niet mondeling.

 

Heeft u vragen: kom gerust even langs of neem per mail, via Parro of telefonisch contact op!