Groep 2A

Psalm
In groep 2 oefenen we wekelijks een Psalm. Deze worden weergegeven op het Bijbelrooster. De ene week wordt een nieuwe Psalm aangeleerd, de andere week zingen we een Psalm die de kinderen in groep 1 al hebben geleerd. Let op: op het Bijbelrooster staat op maandag de Psalm aangegeven die we die week zullen oefenen.

 

Zendingsgeld
Elke maandag staat er een spaarpotje op de prullenbak waarin de kinderen hun zendingsgeld kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhouden van een adoptiekind. In groep 2 halen we geld op voor Bryan. Met elkaar kunnen we zo iemand helpen.

 

Informatieavond 

Er zal dit jaar een informatieavond zijn waarbij u heel veel informatie van de leerkracht krijgt over groep 2. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw vraag/vragen te stellen.  

 

Verjaardag 

Als u de traktatie voor schooltijd brengt, mag u het in de klas zetten.  

Warme traktaties of ijsjes mogen om 10.05 uur worden gebracht.  

We hebben op school ook een diepvries, dus u kunt de ijsjes ook voor schooltijd brengen en in de diepvries doen.  

 

Speelwerkles
Heel belangrijk in groep 2 is de speelwerkles. Meestal vindt deze 8 keer per week plaats, iedere ochtend en iedere middag. Met behulp van een planbord kiezen de kinderen steeds voor een werkje of een hoek. Er worden werkjes gemaakt en gespeeld. Sommige hoeken zijn verplicht, andere hoeken zijn vrij.

 

Taal
Bij taal komen de volgende onderdelen wekelijks terug:

  • Geletterdheid: heel speels gaan we aan de slag met letters. D.V. na de kerstvakantie beginnen we met de ‘letter van de week’, waarbij wekelijks een letter centraal staat.
    Belangrijk voor u als ouders is dat in de klas de ‘kleine letters’ worden aangeleerd, dus geen hoofdletters, en dat deze worden uitgesproken zoals je ze hoort in het woord, dus ‘b’ als ‘buh’ en niet als ‘bé’, en ‘o’ als ‘o’ en niet als ‘oo’. U krijgt t.z.t. ook flitskaartjes mee om de letters thuis te blijven oefenen. Dit is belangrijk in de richting van groep 3.
  • Woordenschat: wekelijks leren we een aantal woorden passend bij het thema.
  • Voorlezen: dit komt bijna dagelijks terug, waarbij we voorlezen uit prentenboeken en verhalenboeken.
  • Auditieve vaardigheden: rijmen, hakken en plakken, het horen van de eerste en laatste letter van een woord, het herkennen van lettergrepen, en het herkennen van woorden in een zin zijn belangrijke vaardigheden in groep 2.

Rekenen
Belangrijk is het onderdeel gecijferdheid. We leren de getallen t/m 20, en doen daar verschillende spellen mee. Zo leren we bijvoorbeeld speels optellen en aftrekken t/m 12, vingerbeelden (hoeveel vingers steek ik op?), en spelletjes met dobbelsteenpatronen.

 

Motoriek
In groep 2 hebben we een speciale schrijf/motoriekhoek. Ieder kind doet 1 keer in de week de motoriekhoek. Daar oefenen we met het schrijven van de cijfers en de schrijfpatronen, als voorbereiding op het leren schrijven in groep 3.
Eveneens één keer per week gaan we naar de gymzaal voor het oefenen van de grote motoriek. Ook tijdens buitenspel komt dit aan bod.

 

Gym
Op maandag spelen we in het speellokaal. Het is hierbij de bedoeling dat uw kind gymschoenen heeft, die we op school in een bak bewaren. Wilt u erop letten dat dit gymschoenen zijn met een soepele zool (géén sportschoenen) en gemakkelijke sluiting (géén veters)?

 

Leerlijnen Jonge Kind

In groep 2 worden nog geen CITO-toetsen afgenomen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observaties en registraties via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De registraties vindt u in het rapport.

 

Fruit eten
In de hele school is het op dinsdag en donderdag ‘fruitdag’. Geef uw kind op deze dag dus iets gezonds mee naar school (fruit of een boterham met kaas bijvoorbeeld). Koekjes en snoepjes zijn op deze dagen niet toegestaan (óók niet als extraatje naast fruit).

 

Bereikbaarheid
Iedere dag ziet u de juf, en is er gelegenheid voor het stellen van korte vragen. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over uw kind of anderszins dan kunt u per e-mail of via Parro contact opnemen. Wanneer u de juf wilt spreken, kunt u bellen naar school. Voor zeer dringende gevallen kunt u contact opnemen met W. van der Toorn. De gegevens van de juf vindt u hieronder.

Is uw kind ziek, dan vinden wij het fijn als u dit voor schooltijd doorgeeft. Belt u dan naar school tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Op maandagochtend hebben de leerkrachten weekopening. We zijn dan bereikbaar vanaf 8.15 uur. Afmeldingen voor tandarts etc. via mail/parro/briefje en niet mondeling.