Groep 2B

Welkom bij groep 2B!

In onze klas is overal 'De mooiste vis van de zee' te zien. Het schooljaar begonnen we met dat thema. We leerden dat het fijn is om te delen, dan vinden andere kinderen het fijn om met je te spelen. 

In onze klas hebben we 1 juf, juf Ippel, ze staat van maandag tm vrijdag voor de klas. 

 

Psalm
In groep 2 oefenen we wekelijks een Psalm. Deze worden weergegeven op het Bijbelrooster.  Let op: op het Bijbelrooster staat op maandag de Psalm aangegeven die we die week zullen oefenen.

 

Zendingsgeld
Elke maandag staat er een spaarpotje op de rode tafel waarin de kinderen hun zendingsgeld kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhouden van een adoptiekind. In groep 2 halen we geld op voor Deybi Andres die in Colombia woont. Met elkaar kunnen we zo iemand helpen.

 

Verjaardag 

Als een kind jarig is (geweest) mag hij/zij in de klas trakteren! We zingen eerst psalm 134:3 met elkaar waarin we de leerlingen Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toewensen en daarna zingen we nog wat verjaardagsliedjes.
Als u de traktatie voor schooltijd brengt, mag u het in de klas zetten.  

Warme traktaties of ijsjes mogen om 10.05 uur worden gebracht.  

We hebben op school ook een diepvries, dus u kunt de ijsjes ook voor schooltijd brengen en in de diepvries doen.  

 

Speelwerkles
Heel belangrijk in groep 2 is de speelwerkles. Meestal vindt deze 8 keer per week plaats, iedere ochtend en iedere middag. Met behulp van een planbord kiezen de kinderen steeds voor een werkje of een hoek. Er worden werkjes gemaakt en gespeeld. Sommige hoeken zijn verplicht, andere hoeken zijn vrij. Juf van Haaften en juf van Steenbergen helpen ons vaak tijdens een speelwerkles. 

Op vrijdag hebben we een motoriekcircuit i.p.v. de speelwerkles.

 

Taal
Bij taal komen de volgende onderdelen wekelijks terug:

  • Geletterdheid: heel speels gaan we aan de slag met letters. D.V. na de kerstvakantie beginnen we met de ‘letter van de week’, waarbij wekelijks een letter centraal staat.
    Belangrijk voor u als ouders is dat in de klas de ‘kleine letters’ worden aangeleerd, dus geen hoofdletters, en dat deze worden uitgesproken zoals je ze hoort in het woord, dus ‘b’ als ‘buh’ en niet als ‘bé’, en ‘o’ als ‘o’ en niet als ‘oo’. 
  • Woordenschat: wekelijks leren we een aantal woorden passend bij het thema.
  • Voorlezen: dit komt bijna dagelijks terug, waarbij we voorlezen uit prentenboeken en verhalenboeken.
  • Auditieve vaardigheden: rijmen, hakken en plakken, het horen van de eerste en laatste letter van een woord, het herkennen van lettergrepen, en het herkennen van woorden in een zin zijn belangrijke vaardigheden in groep 2.

Rekenen
Belangrijk is het onderdeel gecijferdheid. We leren de getallen t/m 20, en doen daar verschillende spellen mee. Zo leren we bijvoorbeeld speels optellen en aftrekken t/m 12, vingerbeelden (hoeveel vingers steek ik op?), en spelletjes met dobbelsteenpatronen.

 

Motoriek
In groep 2 hebben we een speciale schrijf/motoriekhoek. Ieder kind doet 1 keer in de week de motoriekhoek. Daar oefenen we met het schrijven van de schrijfpatronen, als voorbereiding op het leren schrijven in groep 3. Ook oefenen we met het nastempelen van woorden.
Eveneens één keer per week gaan we naar de gymzaal voor het oefenen van de grote motoriek. Ook tijdens buitenspel komt dit aan bod.

 

Gym
Op woensdag spelen we in het speellokaal. Het is hierbij de bedoeling dat uw kind gymschoenen heeft, die we op school in een bak bewaren. Wilt u erop letten dat dit gymschoenen zijn met een soepele zool (géén sportschoenen) en gemakkelijke sluiting (géén veters)?

 

Leerlijnen Jonge Kind

In groep 2 worden nog geen CITO-toetsen afgenomen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observaties en registraties via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De registraties vindt u in het rapport.

 

Fruit eten
In de hele school is het op dinsdag en donderdag ‘fruitdag’. Geef uw kind op deze dag dus iets gezonds mee naar school (fruit of een boterham met kaas bijvoorbeeld). Koekjes en snoepjes zijn op deze dagen niet toegestaan (óók niet als extraatje naast fruit).

 

Bereikbaarheid
Iedere dag ziet u de juf, en is er gelegenheid voor het stellen van korte vragen. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over uw kind of anderszins dan kunt u per e-mail of via Parro contact opnemen. Wanneer u de juf wilt spreken, kunt u bellen naar school. Voor zeer dringende gevallen kunt u contact opnemen met W. van der Toorn. 

Is uw kind ziek, dan vinden wij het fijn als u dit voor schooltijd doorgeeft. Belt u dan naar school tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Op maandagochtend hebben de leerkrachten weekopening. We zijn dan bereikbaar vanaf 8.15 uur. Afmeldingen voor tandarts etc. via mail/parro/briefje en niet mondeling.

Heeft u vragen: kom gerust even langs of neem per mail, via Parro of telefonisch contact op!

 

Groetjes,

Groep 2B en juf Ippel