Groep 7

Leerkrachten

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Veninga voor de klas. Op de dinsdag is juf van Alphen er.

 

Huiswerk

  • Psalm/Kort Begrip: Wekelijks leren de kinderen een psalm. Deze wordt dagelijks gezongen op school. Daarnaast is het fijn als er ook thuis geoefend wordt. Na een week wordt de psalm overhoord voor een cijfer. Later in het schooljaar leren de kinderen vragen uit het Kort Begrip, die ook geleerd worden voor de plaatselijke catechisatie.
  • Namen en Feiten: Elke maandag maken de kinderen een lesje van Namen en Feiten. Na drie lessen volgt er een toets. We leren alleen het A- en D-gedeelte.
  • Zaakvakken: Voor Engels, biologie, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis moet regelmatig thuis worden geleerd. De kinderen krijgen hiervoor een zogenaamd huiswerkboek mee naar huis, waarin zij voor elk vak het leerwerk kunnen vinden.

Agenda

De leerlingen hebben aan het begin van dit schooljaar een agenda gekregen. In de klas hangt een overzicht met het huiswerk voor de komende drie weken. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het overnemen van het huiswerk in de agenda. 

 

Leerstrategieën

Het leren van het huiswerk kan ondersteund worden door het gebruik van leerstrategieën. Hierover hebben we als school een brochure uitgegeven. Enkele jaren geleden heeft u dit ontvangen. Het is tevens te vinden op de website van school.

 

Boekbespreking / Werkstuk / Spreekbeurt

In de eerste helft van het schooljaar houden de kinderen een boekbespreking. Daarna wordt gestart met het maken van een werkstuk. Over het gekozen onderwerp houden de leerlingen ook een spreekbeurt. De voorbereiding moet grotendeels thuis gebeuren.

 

Praktische zaken

  • Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind Estephanie. 
  • Elke donderdag krijgen de kinderen van 14.00-15.00 gym. Dit krijgen ze van meester Bram. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gymspullen.

Contact

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact met een van de juffen opnemen per email of telefoon (na schooltijd). Van onze kant hopen we u op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind.