Groep 7

Leerkrachten

 

Juf Vervoorn en juf Van Zijtveld geven les in deze groep. Via Parro wordt doorgegeven wie welke dag aanwezig is. Juf Van Dijk is met zwangerschapsverlof. 

 

Huiswerk

  • Psalm/Kort Begrip: Wekelijks leren de kinderen een psalm. Deze wordt dagelijks gezongen op school. Daarnaast is het fijn als er ook thuis geoefend wordt. Na een week wordt de psalm overhoord voor een cijfer. Later in het schooljaar leren de kinderen vragen uit het Kort Begrip, die ook geleerd worden voor de plaatselijke catechisatie.
  • Namen en Feiten: Elke vrijdag maken de kinderen een lesje van Namen en Feiten. Na drie lessen volgt er een toets. We leren alleen het A- en D-gedeelte.
  • Zaakvakken: Voor Engels, biologie, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis moet regelmatig thuis worden geleerd. De kinderen krijgen hiervoor een zogenaamd huiswerkboek mee naar huis, waarin zij voor elk vak het leerwerk kunnen vinden.

Agenda

De leerlingen hebben aan het begin van dit schooljaar een agenda gekregen. Deze moeten ze elke dag meenemen naar school. In de klas hangt een overzicht met het huiswerk voor de komende drie weken. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het overnemen van het huiswerk in de agenda. 

 

Leerstrategieën

Het leren van het huiswerk kan ondersteund worden door het gebruik van leerstrategieën. Hierover hebben we als school een brochure uitgegeven. Enkele jaren geleden heeft u dit ontvangen. Het is tevens te vinden op de website van school.

 

Werkstuk / Spreekbeurt

In groep 7 wordt gestart met het maken van een werkstuk in de klas. Over het gekozen onderwerp houden de leerlingen in de tweede helft van het jaar ook een spreekbeurt. De voorbereiding van de spreekbeurt moet grotendeels thuis gebeuren.

 

Praktische zaken

  • Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind Estephanie. 
  • Elke donderdag krijgen de kinderen van 8.30-9.30 uur gym. Dit krijgen ze van meester Bram. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gymspullen.

Contact

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact met een van de juffen opnemen per email of telefoon (na schooltijd). Van onze kant hopen we u op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind.