Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7! 

 

Leerkrachten

Van maandag tot en met vrijdag geeft meester Blom les in deze groep (juf van Dijk is met verlof). Op woensdag en vrijdag hebben wij gym van juf Alicia.

 

Huiswerk

  1. Psalm/Kort Begrip: Wekelijks leren de kinderen een psalm. Deze wordt dagelijks gezongen op school. Daarnaast is het fijn als er ook thuis geoefend wordt. Na een week wordt de psalm overhoord voor een cijfer. Later in het schooljaar leren de kinderen vragen uit het Kort Begrip, die ook geleerd worden voor de plaatselijke catechisatie.
  2. Namen en Feiten: Elke vrijdag maken de kinderen een lesje van Namen en Feiten. Na ca.drie lessen volgt er een toets. We leren alleen het A- en D-gedeelte.
  3. Zaakvakken: Geschiedenis en biologie worden gegeven door meester Blom. Aardrijkskunde door juf Van Dijk. Voor biologie, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis moet regelmatig thuis worden geleerd. De kinderen krijgen hiervoor een huiswerk mee naar huis. De kinderen worden aangespoord om het huiswerk voor zichzelf inzichtelijk te maken. Vanuit de school krijgen ze daarom een agenda. 
  4. Engels: Wekelijks maken de kinderen thuis Holmwoods op de computer. Ook hebben ze leer- en/of maakwerk mee als huiswerk.

Agenda

De leerlingen hebben aan het begin van dit schooljaar een agenda gekregen. Deze moeten ze elke dag meenemen naar school. In de klas hangt een overzicht met het huiswerk voor de komende drie weken. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het overnemen van het huiswerk in de agenda. 

 

Leerstrategieën

Het leren van het huiswerk kan ondersteund worden door het gebruik van leerstrategieën. Hierover hebben we als school een brochure uitgegeven. Enkele jaren geleden heeft u dit ontvangen. Het is tevens te vinden op de website van school.

 

Werkstuk / Spreekbeurt

In groep 7 wordt gestart met het maken van een werkstuk in de klas. Over het gekozen onderwerp houden de leerlingen in de tweede helft van het jaar ook een spreekbeurt. De voorbereiding van de spreekbeurt moet grotendeels thuis gebeuren.

 

Praktische zaken

  1. Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind.. 
  2. Elke woensdag en vrijdag krijgen de kinderen twee keer drie kwartier gym. Dit krijgen ze van juf Alicia. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gymspullen en kunnen een straf krijgen bij te vaak vergeten.

 

Contact

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact met de meester via Parro, mail of telefonisch. Van onze kant hopen we u op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind.