Groep 6A

Welkom!

 

Zoals u weet is groep 6 een klas met 23 kinderen. Samen proberen we er een fijn jaar van te maken. Daarom doen we de eerste weken ook extra groepsverbindende activiteiten.  

  

Leerkrachten 

De kinderen hebben met drie leerkrachten te maken: Op maandag geeft juf Buijs les, op dinsdag tot en met vrijdag meester Bouman. Meester Bouman is groepsverantwoordelijk en zal het meeste contact leggen. De gymlessen worden verzorgd door Juf Alicia.

  

Godsdienstige vorming 

Iedere week wordt er een Psalm besproken en iedere dag meerdere keren gezongen. Elke maandag wordt de Psalm van de week ervoor overhoord. Verder wordt er drie keer per week uit de Bijbel verteld. Om alle feiten goed te onthouden maken we gebruik van de methode Namen en Feiten. Vanaf januari beginnen we met kerkgeschiedenis.  

  

Rekenen 

Met rekenen werken we uit de rekenmethode De Wereld in Getallen. In de vorige groepen zijn de basisvaardigheden aangeleerd. Daar gaan we in groep 6 mee verder. We leren het onder elkaar optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.  Ook wordt de basis van het rekenen met breuken gelegd: wat is een breuk en hoe leer je eenvoudige sommetjes met breuken maken. De kennis van het metriek stelsel wordt uitgebreid. Ook het automatiseren van de sommen t/m 100 en de (deel)tafels gaat door. Dat is het ‘gereedschap’ om in de hogere groepen de meer complexe rekenvraagstukken te kunnen beantwoorden. 

  

Taal en spelling 

Door middel van 8 thema’s breiden we de woordschat verder uit. Allerlei begrippen, spreekwoorden en gezegden komen langs. Verder zijn we in groep 6 bezig om het fundament van de grammatica verder te verstevigen en uit te bouwen. We leren de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde in een zin opzoeken. Verder leren we wat een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voorzetsel, werkwoord, persoonlijk voornaamwoord is. Ook leren we teksten schrijven en presentaties maken. 

Met spelling leren we de basiscategorieën verder te automatiseren en toe te passen op moeilijkere woorden. Verder gaan we oefenen met samengestelde woorden en wordt een begin gemaakt met de leenwoorden uit een andere taal. 

  

SOVA 

Met SOVA werken we met de methode KiVa. Dit programma wil vooral een positief klimaat in de groep scheppen en van daaruit problemen rond sociale vaardigheden oplossen. 

  

Zaakvakken 

In groep 6 gaat de wereld om de kinderen heen weer wat verder open. Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode ‘Traveling the world’. Tijdens de lessen aardrijkskunde gaan we inzoomen op ons eigen Nederland. We leren ook de topografie daarvan. Met geschiedenis verkennen we de oudste periode van ons vaderland. Hier hebben we het over de prehistorie, de Romeinen en de middeleeuwen. Bij biologie komen er allerlei onderwerpen langs van de wonderen van Gods schepping. Verder behandelen we in een paar thema’s wat mensen met techniek uitgedacht hebben. 

  

Gym 

Vanaf dit jaar hebben we op twee momenten in de week gym. Elke woensdag van 11.30 uur tot 12.15 uur, en elke vrijdagochtend van 8.45 uur tot 9.30 uur. Wilt u mee opletten dat de kinderen hun gymspullen meenemen?  

  

Huiswerk 

In groep 6 leren de kinderen iedere week een Psalm. ’s Maandags wordt deze overhoord. Verder wordt er iedere vrijdag een lesje van Namen en Feiten geleerd. De andere huiswerkvakken zijn taal (woordenschat), aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en biologie. Hiervoor krijgen de kinderen aan het eind van een hoofdstuk leerwerk mee. We proberen dat zoveel mogelijk te spreiden. Ook maken de kinderen in groep 6 een spreekbeurt.  

  

Agenda 

Om overzicht op het huiswerk te krijgen, beginnen we in groep 6 met het gebruik van een agenda. Hierin wordt het leer- en maakwerk opgeschreven. We willen de kinderen leren om elke week een goede planning te maken voor het huiswerk. Het is de bedoeling dat de agenda iedere dag mee naar huis gaat en de volgende dag weer mee naar school komt. Verder hangt er ook een overzicht van het huiswerk op in de klas. 

  

Zorg 

Het is belangrijk dat de school goed samenwerkt met u als ouders. Wanneer u vragen hebt over het leren of over gedrag of over iets anders, schroom niet, maar neem gerust contact op. Samen kunnen we overleggen en tot oplossingen komen. U kunt ons bereiken via de schoolmail, Parro en buiten schooltijden op het telefoonnummer van school. 

 

Met vriendelijke groet,

Juf Buijs en Meester Bouman