Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het werk op school. Tevens is de betrokkenheid van de ouders belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt en hoe het gaat. Wij waarderen het heel erg als u thuis met uw kind napraat over de vertelling uit de Bijbel, de lessen of helpt bij het leren van de psalm of tekst of ander huiswerk.

 

Om deze betrokkenheid tussen school en ouders te bevorderen, zijn er in de loop van het schooljaar diverse contacten vanuit school met de ouders. In een schema ziet dat er als volgt uit:

 

Laatste week voor de zomervakantie of net voor het begin van de schoolloopbaan (groep 1 en 2)

Persoonlijk briefje van de leerkracht met de gang van zaken in de klas, hoe er contact kan zijn, praktische zaken zoals gymschoenen en hoe het gaat in de klas. 

Eerste schoolweek (groep 3 – 8)

Elke leerkracht schrijft een persoonlijk briefje aan de ouders met de gang van zaken van de klas. Wat de leerkracht van de kinderen verwacht en op welke manier de leerkracht contact wil met de ouders.

Tweede schoolweek

Luistergesprekken

Oktober

Ouderavond met spreker

November

Gespreksavonden

December

Kerstviering met alle ouders.

Maart

Gespreksavonden

 

Tussen mei en zomervakantie

Oudermorgen

Na laatste rapport

Inloopspreekuur

 

 

Overige informatie

Maandelijks wordt een Wegwijzertje uitgegeven.