Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het werk op school. Tevens is de betrokkenheid van de ouders belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt en hoe het gaat. Wij waarderen het heel erg als u thuis met uw kind napraat over de vertelling uit de Bijbel, de lessen of helpt bij het leren van de psalm of tekst of ander huiswerk.

 

Om deze betrokkenheid tussen school en ouders te bevorderen, zijn er in de loop van het schooljaar diverse contacten vanuit school met de ouders. In een schema ziet dat er als volgt uit:

 

Laatste week voor de zomervakantie of net voor het begin van de schoolloopbaan (groep 1 en 2)

Persoonlijk briefje van de leerkracht waarin de leerlingen welkom worden geheten op school.

Eerste schoolweek (groep 1 – 8)

Elke leerkracht schrijft een persoonlijk bericht aan de ouders met de gang van zaken van de klas. Daarin staat bijvoorbeeld op welke dag de psalm overhoord wordt en wanneer het gym is. Ook wordt vermeld hoe de ouders de leerkracht kunnen contacten.

De Interne Begeleiders informeren de ouders hoe de zorg op school geregeld is via de groepsfolder, deze wordt in week 1 of 2 verzonden.

Tweede schoolweek

Luistergesprekken, ouders ontvangen een groepsfolder met meer informatie over de groep.

Oktober

Ouderavond met spreker

November

Inloopspreekuur met aanmelden

December

Kerstviering met alle ouders

Februari

Gespreksavonden

Tussen mei en zomervakantie

Oudermorgen

Na laatste rapport

Inloopspreekuur

Overige informatie

Maandelijks wordt een Wegwijzertje uitgegeven en ook via Parro wordt er regelmatig een berichtje vanuit de groep gestuurd evt. met foto's.