Groep 5

 

Hallo allemaal,

 

Welkom op de pagina van groep 5! Hier staat wat informatie van deze groep, welke interessant zijn om te weten (vooral als je in groep 5 zit).

 

Juffen...

In deze groep zijn 3 juffen: op maandag juf van der Mel. Op dinsdag tot en met donderdag is juf van Zijtveld er ook, zij geeft ons ook RT. Op dinsdag tot en met vrijdag juf Zoutewelle (juf Zoutewelle is eindverantwoordelijk, neem bij vragen gerust contact met haar op!).

 

Psalm

Op maandag leren we de nieuwe psalm, deze zingen we de rest van de week regelmatig! Het is fijn als er thuis ook geoefend wordt! De volgende maandag wordt deze in de klas overhoord.

 

Namen&Feiten

Elke vrijdag hebben we in groep 5 Namen&Feiten. Dit zijn allemaal vragen die over de Bijbel gaan, ook leren we dan een tekst. We bespreken de les op vrijdag in de klas en daarna gaat het boek mee naar huis: daar leren de kinderen lesje A (de vragen en antwoorden) en C (de tekst). De volgende vrijdag nemen ze het weer mee naar school: om de volgende les te maken. Na 3 lessen volgt er een toets. Het is mooi om thuis ook B met elkaar te bespreken!

 

Gym

Op dinsdagmorgen hebben we van 8.30-9.30 uur gym (meestal in de gymzaal). Het is handig als dan de gymkleding mee wordt genomen.

 

Rekenen

De TAFELS zijn heel belangrijk bij het rekenen. We leren de tafels van 10-6-8-9-7 (in deze volgorde). Daarna de tafel van 6 tot en met 10 door elkaar. En als laatste de tafels van 1 tot en met 10 door elkaar. Is dat gelukt? Dan krijg je een tafeldiploma!! Oefenen jullie thuis ook mee?

Natuurlijk oefenen we ook nog andere dingen: het rekenen tot 1000.

 

Boekbespreking en spreekbeurt

In groep 5 hebben alle kinderen een boekbespreking (in de eerste helft van het schooljaar) en daarna ook een spreekbeurt (in de tweede helft van het schooljaar). Wanneer het zover is, krijgen ze genoeg informatie mee naar huis om het thuis voor te bereiden.

 

Huiswerk

- De psalm wordt op maandag overhoord.

- Namen&Feiten, leren we voor elke vrijdag.

- Soms ook oefeningen voor rekenen en lezen (moeten op vrijdag ingeleverd worden).

 

Zijn er nog vragen of bijzonderheden?

Neem dan gerust contact op via Parro, de email of de telefoon (telefoon buiten schooltijden).

 

Hartelijke groeten,

Juf van der Mel, juf van Zijtveld en juf Zoutewelle