Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3b.

U kunt hier algemene informatie over de groep vinden. 

 

Leerkrachten 

In groep 3b werken twee leerkrachten. Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Van Buuren in de klas. Op woensdagmorgen is juf Van Vuren in de klas. En op vrijdagmorgen werken de jufs om de beurt. De ene week is juf Van Buuren op school en de andere week juf Van Vuren.

  

Godsdienstige vorming 

Elke week leren de kinderen een psalm. Op maandag krijgen de kinderen een psalmblad mee naar huis. Ongeveer één keer in de drie weken leren de kinderen een Bijbeltekst. Vier keer per week luisteren we naar de Bijbelvertelling.  

(Het rooster kunt u vinden onder het tabblad onderwijs.) 

 

Taal / lezen 

In groep 3 leren we lezen. We beginnen met het aanleren van losse letters. Al snel gaan we met de geleerde letters woordjes lezen. Wat een ontdekking voor de kinderen. Na een half jaar hebben we alle letters en klanken geleerd. De tweede helft van groep 3 leren we verschillende leescategorieën.  

Leren lezen is een intensief proces. Dagelijks besteden we daar in de klas veel tijd aan. Op school hebben we veel materialen om met letters bezig te zijn.  

In de taallessen komen ook de onderdelen spelling en woordenschat aan de orde. 

We werken met de methode Lijn 3. 

 

Rekenen 

Aan het begin van groep 3 zijn we vooral bezig met getalbegrip. We oefenen de getal symbolen,  

we oefenen met meer en minder en we leren splitsen. Als deze basis goed beheerst wordt, kunnen we sommen gaan maken. Aan het einde van groep 3 maken we sommen tot 20 en kennen we de getallenlijn tot 100. Ook leren we klokkijken met hele en halve uren. 

We werken met de methode Wereld in Getallen. 

 

Schrijven 

Aan het begin van groep 3 leren we cijfers schrijven. Vanaf ongeveer de herfstvakantie gaan we de schrijfletters leren. We leren ook de verbindingen tussen de schrijfletters. 

 

Werken in hoeken 

Rond een thema werken we in groep 3 in de hoeken. Samen met de kinderen wordt de themahoek ingericht. We maken een woordweb waarin wordt aangegeven wat we van het onderwerp willen leren. Naast de themahoek zijn er verschillende andere hoeken, o.a. de rekenhoek, de knutselhoek en de taalhoek. 

 

Overige vakken 

In de groep is ook aandacht voor creatieve vorming: één keer in de week  staat muziekles op het rooster en één keer in de week een teken- of expressieles. 

Ook doen we één keer in de week een  les Engels. 

Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gaan we naar gym.

En we besteden aandacht aan de sociale vorming (sova), hoe gaan we met elkaar om, hoe vormen we samen een fijne groep en hoe kunnen we problemen oplossen. 

 

Contact 

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen per mail of via Parro. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om naar school te bellen of op school langs te komen voor een gesprek.  

Van mijn kant neem ik contact  op met ouder(s) als er bijzonderheden te melden zijn over een leerling. 

Groepsinformatie en foto's ontvangt u via Parro.

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Van Buuren