Groep 3B

Hallo allemaal,

Leuk dat u/jij wat meer wilt weten over onze groep! Hieronder vertellen we wat dingen die fijn zijn om te weten voor de kinderen van groep 3b en hun ouders... 

 

Psalm:

Elke week leren we (een deel van) een psalm. De kinderen krijgen een kopie van de psalm mee, met ondersteunende plaatjes. Op school zingen we de psalm meerdere keren per dag. Misschien kunt u het thuis ook doen? 

Taal/lezen:

Begin groep 3 leren we alle letters en aan het eind van het jaar kunnen we een verhaaltje met korte woordjes lezen! Ook leren we klankzuivere woorden schrijven met drie of vier letters. Bij taal en lezen maken we gebruik van de methode Lijn 3.
Wilt u thuis de leesontwikkeling van uw kind stimuleren? Hier volgen een aantal tips:

- Lees uw kind veel voor! Voorlezen is goed voor de woordenschat en maakt uw kind enthousiast voor boeken.

- Neem een abonnement op een bibliotheek! Een abonnement bij Bibliotheek Rivierenland is gratis voor kinderen tot en met 17 jaar. U kunt boeken uitzoeken in Aalst of online boeken reserveren en deze laten bezorgen in Nederhemert.

- Let bij het kiezen van een boek op het niveau. In groep 3 beginnen we met boekjes van AVI Start, later lezen we AVI M3 (midden 3) en E3 (eind 3). De vlotte lezers kunnen ook lezen op een hoger niveau. Twijfelt u welk niveau uw kind het beste kan lezen? Laat het me weten, dan geven we u graag tips!

- Lees korte momenten, meerdere keren per week. Uw kind leert meer van drie keer 10 minuten lezen dan van één keer 30 minuten lezen.

 

Rekenen:

Begin groep 3 zijn we nog bezig met vlot tellen en de begrippen meer/minder. Aan het einde van het jaar kunnen we alle sommen tot 10 vlot uitrekenen en hebben we een start gemaakt met de sommen tot 20. Ook kennen we dan de telrij tot 100.

 

Schrijven:

We beginnen het jaar met het oefenen van de cijfers. Ook werken we nog veel met schrijfpatronen. Later in het jaar leren we alle letters in lopend schrift (aan elkaar) te schrijven.

 

Huiswerk

In groep 3 proberen we het huiswerk zoveel mogelijk te beperken. Als we denken dat uw kind gebaat is bij extra oefening voor lezen en/of rekenen, laten we het u weten!

 

Praktische zaken:

  • - Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind, Justin. Als uw kind het vergeten is, mag het ook gerust later in de week mee naar school.
  • - Elke donderdagmiddag krijgen de kinderen gym van meester Bram. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn/haar gymspullen dan bij zich heeft? Het is fijn als uw kind op dinsdag kleding draagt die hij/zij zelf makkelijk uit en weer aan kan trekken.

 

Tot slot:

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen per mail, of een berichtje sturen in Parro. Het is natuurlijk ook mogelijk om even naar school te bellen (liefst na schooltijd) of op school langs te komen voor een gesprek. Van onze kant hopen wij contact met u op te nemen als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind. Ook hopen we u regelmatig op de hoogte te houden van de gang van zaken in groep 3b, door middel van de mededelingen in Parro. 

Vriendelijke groeten,

Juf Aalvanger en juf Van Steenbergen