Groep 4A

Beste ouders van de kinderen in groep 4A,

 

In deze informatiebrief vindt u een aantal dingen uitgelegd die voor u en uw kind van belang zijn.

 

Twee jufs:

In groep 4 zijn dit jaar twee juffen. Juf van Klinken werkt de maandag en de dinsdag. Juf van Zijtveld werkt de woensdag tot en met de vrijdag. Het aanspreekpunt is de juf die die dag voor de klas staat. Meester Kerst heeft eindverantwoordelijkheid als MT-lid.

 

Psalm:

Elke maandag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!

 

Taal en spelling:

In groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels.

 

Rekenen:

Groep 4 oefent dit jaar vooral met het rekenen tot 100. Ook beginnen we na de herfstvakantie met het leren van de tafels. Wie de sommen door elkaar in vlot tempo (3 seconden per som) kan uitrekenen, krijgt een tafeldiploma.  

 

Boekbespreking en vertelkoffer:

In groep 4 houden de kinderen twee keer een vertelbeurt in de klas. De eerste keer is dat aan de hand van een vertelkoffer. Het kind mag dan een onderwerp kiezen waar het al mee bekend is. Denk aan een huisdier, sport of hobby. De tweede keer houden de kinderen een boekbespreking. Op school krijgen de kinderen hier uitleg over, de voorbereiding moet verder thuis gebeuren.

 

Praktische zaken:

  • - Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind, Justin. Als uw kind het vergeten is, mag het ook gerust later in de week mee naar school.
  • - Elke donderdag krijgen de kinderen na de ochtendpauze gym van meester Bram. Wie zijn spullen regelmatig vergeet, kan helaas niet mee gymmen.
  • - Als uw kind zwak is in lezen en/of rekenen, krijgt hij/zij huiswerk. Het is de bedoeling dat dit op vrijdag wordt ingeleverd en maandag weer meer naar huis gaat.

Tot slot:

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen per mail ( t.vanklinken@wegwijzernederhemert.nl of d.vanzijtveld@wegwijzernederhemert.nl ), of een berichtje sturen in Parro. Het is natuurlijk ook mogelijk om even naar school te bellen (liefst na schooltijd) of op school langs te komen voor een gesprek. Van onze kant hopen wij u ook op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind. Verder hopen we u te ontmoeten op de gespreksavonden!

 

Vriendelijke groeten,

Juf van Klinken en juf van Zijtveld