Aanmelding Leerling

Aan de school is een voorschool verbonden. Wanneer u uw kind daarvoor opgeeft, geeft u het meteen op voor de basisschool. U hoeft uw kind dus niet twee keer op te geven.

 

Voor de voorschool: De aanmelding is bedoeld voor kinderen die 2 ½ jaar worden in de periode van 1 oktober t/m 30 september, volgend op het lopende cursusjaar. Als u uw kind opgeeft voor de voorschool is dat in principe voor twee dagdelen. Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen via het consultatiebureau, kan uw kind 4 dagdelen naar school en krijgt u de kosten voor een groot deel van de gemeente vergoed.

 

De aanmelding voor de basisschool is bedoeld voor kinderen die 4 jaar worden in de periode van 1 oktober tot en met 30 september, volgend op het lopende cursusjaar.

 

DV februari/maart kunnen de kinderen die tussen 1 oktober in dat jaar en 30 september het jaar daarna hun vierde verjaardag vieren, worden aangemeld voor het nieuwe schooljaar. Op deze inschrijfavond kunnen ook kinderen die 2½ jaar hopen te worden aangemeld worden voor de Voorschool. Zij worden dan gelijkertijd al ingeschreven voor het volgende cursusjaar. Wij weten zo vroegtijdig de grootte van de toekomstige kleuterklassen en van de groepen voor de Voorschool.

 

Toelating 2½ en 4-jarigen: Wanneer een kind tweeënhalf jaar is geworden kan het terecht bij onze groep(en) op de Voorschool. Wanneer groep 0 is gestart, worden de 4-jarigen in de eerste volle week van de maand volgend op de maand dat de kinderen 4 jaar zijn geworden op school verwacht. In de maand daarvoor vindt één keer een gewenning plaats. Uw kind krijgt daarvoor een uitnodiging. Wanneer een kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt, is het leerplichtig.

 

Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind, neem dan contact op met de directeur, Dhr. W.C. van der Toorn.

 

Aanmelden kan via de formulieren die u vindt achter de onderstaande link: