Groep 8A

Geachte ouders van groep 8,

Hieronder vindt u een beschrijving hoe er in groep 8 gewerkt wordt.

 

Groep 8

Zoals u weet is groep 8 een klas met 26 kinderen. Samen proberen we daar dit jaar één fijne klas van te maken. Daarom doen we in de eerste weken ook wat extra groepsverbindende activiteiten.

  • Op maandag, dinsdag en vrijdag staat meester Kerst voor de klas.
  • Op woensdag en donderdag staat juf Van der Ven voor de klas.
  • U kunt beide leerkrachten aanspreken als u iets wilt delen over uw kind. Maar het liefst wel op maandag, dinsdag en vrijdag meester Kerst en op woensdag en donderdag juf Van der Ven.
  • Meester Kerst is groepsverantwoordelijk en zal het meeste contact leggen.
  • Iedere leerling is eens in de 13 weken aan de beurt als klassendienst samen met een klasgenoot.

Huiswerk

In groep 8 wordt er leerwerk meegegeven:

-Psalm: We verwachten dat de kinderen de psalm elke maandag kennen.

-Kort Begrip: Volgens het rooster van de HHK in Nederhemert leren we een groot deel van dit jaar Kort Begrip. In de Catechisatie weken ligt de nadruk qua overhoren (veel) minder op de psalm.

-Namen en Feiten: De leerlingen krijgen elke week een lesje mee om te leren. Elke drie weken is er een repetitie.

-Engels: De kinderen krijgen elke week een woordenlijst mee om te leren. Soms hoort deze lijst bij een toets n.a.v. de methode. Meestal is het echter een losse lijst en wordt deze wekelijks overhoord.

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie: Een aantal keer per jaar krijgt uw kind wat leerwerk mee naar huis om de repetitie van de methode voor te bereiden.

Topografie: Eens per hoofdstuk (8x per jaar) krijgt uw kind een topo toets mee naar huis om te leren.

Verkeer en EHBO: Verkeer en EHBO is beide een voorbereiding op het daar bij horende examen.

 

Alle leerlingen hebben van school een agenda gekregen. Het is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs om daarmee te leren werken. Daarnaast proberen we de kinderen aan te leren om per week een goede planning voor het huiswerk te maken. Een verjaardag bijvoorbeeld is geen excuus om geen huiswerk te leren. Ook is het niet verstandig om de stof voor een repetitie in één keer te leren. We zeggen dan wel eens: drie keer één kwartier is meer dan één keer drie kwartier.

Onze vriendelijke vraag is of u uw kind daarbij wilt begeleiden. Huiswerk gaat lang niet altijd vanzelf. Het kind moet leren leren. Daarbij heeft het uw stimulerende hulp ècht nodig. Probeer belangstelling voor het werk te hebben en vraag ook regelmatig naar de resultaten.

Mocht u hierover vragen hebben of loopt het met het huiswerk niet lekker, neem gerust contact met ons op. Samen kunnen we dan een oplossing zoeken.

 

Schoolkeuze

In dit cursusjaar moet het duidelijk worden welke vorm van middelbaar onderwijs uw kind gaat volgen. Daarbij moet u ook een keuze maken voor een school. Hiervoor zijn er voorlichtingsavonden op de diverse scholen. Ook wordt u op school uitgenodigd voor advies van onze school.

In februari moet de definitieve keus rond komen en worden de kinderen opgegeven bij een V.O.-school.

Zodra de V.O.-scholen hun informatie delen met ons sturen wij die direct door. Ook delen we in de loop van het jaar een overzicht met data. Dit is meestal net na de Kerstvakantie.

 

CITO-eindtoets

In april/mei D.V. zal de Eindtoets Basisonderwijs gemaakt worden. Ook daar wordt u nog over geinformeerd.

We hopen u van al deze zaken op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,                Meester Kerst

Juf Van der Ven