Alle nieuwsberichten

01 december 2021

Richtlijnen op school nav de nieuwe coronaregels

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren is het nieuw vastgestelde protocol voor het basdisonderwijs van de PO-raad binnengekomen.
Als MT en MR hebben we hier naar gekeken en daaruit de volgende aangescherpte regels voor ouders en kinderen gehaald die we u door willen geven.


1. Een dringend advies is om twee keer per week een zelftest af te nemen voor alle teamleden en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (zelftesten voor de leerlingen zijn binnenkort via school gratis verkrijgbaar).


Richtlijnen op school nav de nieuwe coronaregels

2. Voor en na schooltijd blijven er geen kinderen in de gangen of op het plein. Ze gaan direct naar binnen als ze op school komen en gaan direct naar het lokaal. Als de school uit is gaan ze direct naar buiten en vertrekken ze van het plein. Ook blijven ze niet staan op de oprit van de school. Het is wel toegestaan dat kinderen nog in het lokaal blijven om werk af te maken of voor bijv. straf.

   

3. Kerstfeestviering: dit mag alleen in cohorten en zonder ouders: dus de groepen kunnen gescheiden naar en van de kerk en zitten als groep apart van elkaar. Er komt geen podium in de kerk. De kinderen kunnen als groepen wel met elkaar zingen en dingen opzeggen, maar tussen de groepen zit 1,5 meter afstand. De kerstfeestviering wordt dan wel via kerkdienstgemist.nl uitgezonden, zodat ouders en anderen ook thuis mee kunnen luisteren.  

 

4. Ouders en externen komen alleen op school als dat nodig is. Als ze wel op school komen is het dringende advies een mondneusmasker op te zetten. Verder graag handen ontsmetten en een gezondheidscheck invullen.

 

5. Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook buiten.

 

6. De ouders houden zich aan de looproute. Vanuit de Schoolstraat het plein op en via het kleuterhek het plein af. Wilt u alstublieft niet teruglopen via de oprit? 

 

7. Kinderen van de groepen 0 t/m 8 mogen niet naar school als ze snottebellen hebben of verkouden zijn. Kinderen mogen volgens het protocol alleen na een negatieve testuitslag van de GGD weer naar school komen. In sommige gevallen is het niet haalbaar een test bij de GGD te doen, bijvoorbeeld vanwege de gezinsomstandigheden of drukte bij de GGD. In dat geval geven we het volgende alternatief: 

Op dag 1 van de verkoudheidsklachten neemt u een zelftest bij uw kind af. Op dag 3 wordt voor schooltijd weer een zelftest afgenomen. Zijn beide zelftesten negatief, dan mag het kind weer op school komen. Let op: dit geldt niet als het kind in contact is geweest met een besmet persoon en daarom in quarantaine zit!

Wordt een kind niet getest, ook niet d.m.v. een zelftest, dan moet het kind thuisblijven tot het niet meer verkouden is. Als kinderen toch verkouden of met snottebellen op school komen, zullen we de ouders opbellen dat het kind opgehaald moet worden. 

--> Het zelftesten geldt uiteraard niet als het kind ook nog andere klachten heeft zoals spierpijn, hoofdpijn, koorts e.d. Dat moet het kind wel 10 dagen thuisblijven of mag het met een negatieve test van de GGD weer naar school.

 

8. We laten de kinderen (nog) niet gescheiden naar school komen. Dit is erg belastend voor de gezinnen. Als het aantal besmettingen in Nederhemert sterk stijgt, zullen we een heroverweging doen wat betreft de schooltijden.

Omdat de kinderen niet gescheiden naar en van school komen en gaan, is het niet heel zinvol om de pauzes wel gescheiden te houden. Ook dit kan in heroverweging genomen worden als de besmettingen in Nederhemert sterk stijgen. 

Let op: regelmatig staat een hele groep kinderen te wachten voor het hek aan het begin van morgen of middag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet eerder dan 8.20 en 12.50 uur op school is? Dan voorkomen we groepsvorming.

 

 

Zoals al eerder aangegeven: liever hadden we deze brief niet willen sturen. Er is dankbaarheid dat we nog steeds open kunnen zijn. Dat de lessen, en bovenal het Bijbelonderwijs aan onze kinderen nog voortgang mag hebben. Het openhouden van de school vergt steeds meer aanpassingen. Dat betreuren wij ook. Echter als school kunnen wij hier niet omheen. We doen opnieuw beroep op uw begrip en hopen dat dit niet zal leiden tot boosheid en discussies. Wij hadden ook graag gezien dat het anders was.   
We hebben de maatregelen uit het protocol zodanig toegepast dat de gevolgen beperkt blijven. Toch zijn we als onderwijs gehouden ons aan de maatregelen te houden. 

    
We hebben naast veel beperkingen ook nog veel vrijheid. Laten we daar ook dankbaar voor zijn. Het onderwijs kan nog gegeven worden. En de besmettingen op school zijn nog weinig. Wij doen ons best om, ondanks de maatregelen, uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven. Toch merken wij ook de gevolgen als er een juf of meester thuis moet blijven. Door het ontbreken van vervanging kunnen we er niet om heen kinderen thuis te houden, zij het dan met thuiswerk. We proberen dat echt te beperken, maar momenteel is dat erg lastig. We doen echt ons best oplossingen te zoeken, maar dat lukt helaas lang niet meer altijd. 

In alles zijn we afhankelijk van de Heere, Die ons leven in Zijn handen heeft en alle dingen bestuurt. Laten we ook bidden om Zijn hulp en nabijheid, ook in het onderwijs op onze school.

 

 

Namens de Medezeggenschapsraad en het Managementteam,

 

Gerda, Gerrit en Wim