Alle nieuwsberichten

16 december 2021

Maatregelen ivm corona en verlengde kerstvakantie

Geachte ouder(s),


Het kabinet heeft besloten dat volgende week de school wordt gesloten. Zoals genoemd een verlengde kerstvakantie. Hieronder daarom een aantal punten die we onder uw aandacht willen brengen.

 

1. Verlengde kerstvakantie: volgende week is de school dicht met een, zoals het genoemd wordt, een verlengde kerstvakantie. Dus geen thuiswerkpakketten.


Maatregelen ivm corona en verlengde kerstvakantie

2. Wél noodopvang: voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie moet er (alleen in de komende week!) noodopvang geregeld worden. Dit gebeurt, net als de vorige keren, op de gewone schooltijden. Kunt u geen oplossing vinden voor uw kinderen, dan kunt u zich per mail of whatsapp voor de noodopvang aanmelden, graag met opgave van reden. Dit o.a. i.v.m. de terugkoppeling richting gemeente. Aanmelden van kinderen liefst zo spoedig mogelijk. Maar als het onverwacht is graag uiterlijk om 18.00 uur op de dag voorafgaande dat uw kind naar de noodopvang zal komen. Voor een overzicht van de cruciale beroepen kunt u klikken op Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Wilt u overleggen, dan kunt u altijd bellen met één van de MT-leden.
3. Kinderopvang/Voorschool: de kinderopvang moet wel open blijven. Dat betekent dat de Voorschool de komende week wél open blijft op de gewone tijden met de normale indeling zoals altijd.
4. Laatste schooldag: vrijdag is dus al de laatste schooldag van dit kalenderjaar. Vrijdagmorgen komen alle kinderen naar school op de gewone tijd. Dus ook de kinderen van de groepen 0 en 1! Rond kwart voor 9 gaan de kinderen naar de kerk en willen we om 9 uur de kerstfeestviering houden. Deze kerstfeestviering kunt u thuis mee luisteren via kerkdienstgemist.nl. Klik op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1018-HHK-Nederhemert Na de kerstfeestviering gaan alle kinderen terug naar de klas en zijn alle kinderen op de gewone tijd, dus om 11.45 uur uit. ’s Middags is er geen school meer.
5. Kerstprogramma’s: donderdagmiddag plaatsen we het kerstprogramma in Parro. Als kinderen een papieren kerstprogramma willen hebben voor thuis of voor opa of oma dan kunnen ze dat bij meester Van der Toorn ophalen.


Bovenstaande is een zakelijke opsomming van een aantal punten. We realiseren ons uiteraard dat deze punten niet zomaar tot stand komen. Ons land, de wereld, wordt geteisterd door een virus, wat zijn uitwerking heeft op ons, onze samenleving en ook op onze school. Dat heeft ook ons iets te zeggen. Verschillende collega’s zijn ziek geweest. Ook kinderen en ouders. We mogen de Heere danken dat iedereen tot nu toe gespaard is. Dat we de kerstvakantie in gaan in het besef dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. We mogen de geboorte van Jezus gedenken. Is dat ook voor ons persoonlijk een wonder geworden? Juist in tijden van nood kan het besef er zijn dat we Hem nodig hebben. En Hij ís gekomen, geboren in deze wereld, om zondaren te redden. Mag dat ook voor u en uw kinderen gelden?