Alle nieuwsberichten

24 februari 2022

Leerlingen brengen en halen

Voor de ouders,

 

Na twee jaar mogen we met dankbaarheid de coronaregels los gaan laten. Deze regels gaan na de voorjaarsvakantie in. 

Zoals elke periode in de geschiedenis heeft ook de coronatijd, samen met onze groeiende school, inzichten opgeleverd die we misschien wel bedacht hadden maar niet ervaren. 

Hoewel alle ouders het heel erg jammer vonden dat ze hun kind niet meer in de klas mochten brengen, zagen wij dat het wel iets opleverde voor de kinderen zelf: rust, veiligheid én ruimte. In de toch wel krappe behuizing van de school komen elke morgen meer dan 100 peuters en kleuters binnen.


Leerlingen brengen en halen
Tel daarbij ouders, broers of zussen die de kinderen in de groepen binnenbrengen. Iedereen begrijpt dat de gangen op deze manier overvol worden en de kleintjes zich door de drukte onveilig voelen.  Onze ruimte is te beperkt om de oude situatie weer terug te halen. 

 

Daarom zijn we in overleg met de betrokken geledingen tot de volgende regels gekomen v.w.b. de aanvang van de school in de ochtend en de middag. 

 

Brengen van de peuters en kleuters: 

 • Er verandert niets: kinderen worden bij de deur afgezet en komen zelf naar binnen.
 • Overige groepen komen vanaf tien minuten voor schooltijd het plein op en ​gaan rechtstreeks naar binnen.
 • Het plein en te schoolgangen zijn te krap om alle kinderen tegelijk binnen te laten
 • De route via de ingang aan de Schoolstraat en de uitgang via het kleuterhek blijft gehandhaafd.

Natuurlijk wil de school er ook zijn voor de ouders: Op de volgende momenten bent u hartelijk welkom: 


Wanneer komen ouders wel in de school:

 • Luistergesprekken
 • Tien minuten gesprekken
 • Afspraken met schoolarts, GGD-verpleegkundige, fysiospreekuur, en andere gesprekken op uitnodiging.
 • Voorlezen in de pauze (bent u niet ingedeeld: de juffen sturen regelmatig een parro berichtje als iemand niet kan, wilt u incidenteel dan kunt u daar op reageren. )
 • Op meespeelmomenten bij peuters en kleuters
 • Oudermorgens
 • Als een kind jarig is kun u de traktatie in de klas brengen op een tijdstip in overleg met de peuter- en kleuterleerkracht
 • Als het kind voor het eerst op school komt
 • Als het voor het kind fijn is dat u meeloopt (incidenteel). Dit altijd in overleg met de leerkracht.

Wij hopen met u net zoals we dat altijd gewend zijn op een fijne manier in contact te blijven. Maak gerust een afspraak met de juf of meester als u hem of haar wilt spreken. 

We hopen op uw begrip!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het MT en de MR,

 

W.C. van der Toorn