Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op het MR-gedeelte van onze website. De MR bestaat momenteel uit 4 personen. Twee hebben er zitting namens de ouders en twee namens het personeel. We vergaderen ongeveer 1 keer per maand. Elke nieuwe agenda hopen we op de site te plaatsen. De oude wordt dan verwijderd.

Wilt u contact opnemen met de MR, dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris.

 

Leden MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

30011588 30011588

Mevr. H.N. Aalvanger

secretaris (personeelsgeleding)

Mevr. D. van Alphen – Roelofsen

(personeelsgeleding)

gopthof

Dhr. G.E. op 't Hof

voorzitter (oudergeleding)

Mw. C. van den Berg - Struijk

(oudergeleding)

 

Documenten

Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement, de statuten, de pre-ambule, het medezeggenschapsreglement en de wettekst MR downloaden.