Begeleiding

We bieden kinderen specifieke begeleiding, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

We werken met de 1-Zorgroute, een zorgmodel waarbij de kinderen in 3 niveaugroepen onderwijs en begeleiding krijgen aangeboden. In iedere groep wordt een groepsplan gemaakt, waarbij deze 3 niveaugroepen zijn ingedeeld. We maken hierbij onderscheid tussen de instructie-gevoelige groep (dit zijn de kinderen die de basisstof krijgen aangeboden), de instructie-afhankelijke groep (deze kinderen ontvangen extra instructie) en de instructie-onafhankelijke groep (deze kinderen werken meer zelfstandig en krijgen extra uitdaging aangeboden).

 

Voor meer informatie over de begeleiding van kinderen op onze school verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de schoolgids.

 

Naast de interne begeleiding, die zoals beschreven in de schoolgids wordt uitgevoerd door de leerkrachten, intern begeleiders, RT-ers en onderwijsassistenten, is er ook externe begeleiding. De school ontvang onder andere begeleiding door de volgende instanties/personen:

GGD Rivierenland

Marie-José Brinkhof – jeugdarts

Anneloes van Tintelen - sociaal verpleegkundige

Mieke van der Donk -assistente

J.S. de Jongplein 2

4001 WG TIEL

tel. 0344 - 698844. Bereikbaar van ma.t/m do. van 09.00-12.00

e-mail:  jgz@ggd.regiorivierenland.nl

Schoollogopediste

Mevr. A. Findhammer

tel. 0649 694721

e-mail: findhammer@ggd.regiorivierenland.nl

Driestar educatief – afdeling begeleiding

Kastanjelaan 10

2982 AK Ridderkerk

tel. 0180 - 442600

fax 0180 - 442601

e-mail: ridderkerk@driestar-educatief.nl

website: www.driestar-educatief.nl