Groep 4

Hallo allemaal,

Leuk dat u/jij wat meer wilt weten over onze groep! Hieronder vertellen we wat dingen die fijn zijn om te weten voor de kinderen van groep 4 en hun ouders... 

 

Twee jufs:

In groep 4 zijn dit jaar twee jufs. Juf Aalvanger werkt de hele week. Zij is eindverantwoordelijk en het eerste aanspreekpunt bij vragen of bijzonderheden. Juf Vervoorn is dinsdag, woensdag en donderdag in de klas. Zij volgt de PABO en neemt in de loop van het jaar steeds meer lessen en verantwoordelijkheden voor haar rekening.

 

Psalm:

Elke maandag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!

 

Taal en spelling:

In groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels.

 

Rekenen:

Groep 4 oefent dit jaar vooral met het rekenen tot 100. Ook beginnen we na de herfstvakantie met het leren van de tafels. Aan het einde van dit schooljaar moeten we de tafels van 1, 2, 3, 4 en 5 beheersen. Wie de sommen door elkaar in vlot tempo (3 seconden per som) kan uitrekenen, krijgt een tafeldiploma.  

 

Boekbespreking:

In groep 4 houden de kinderen voor het eerst een boekbespreking. Op school krijgen de kinderen hier uitleg over, de voorbereiding moet verder thuis gebeuren.

 

Praktische zaken:

  • Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind, Jacques. Als uw kind het vergeten is, mag het ook gerust later in de week mee naar school.
  • Elke donderdag krijgen de kinderen na de ochtendpauze gym van meester Bram. Wie zijn spullen regelmatig vergeet, kan helaas niet mee gymmen.
  • Als uw kind zwak is in lezen en/of rekenen, krijgt hij/zij huiswerk. Het is de bedoeling dat dit op vrijdag wordt ingeleverd en maandag weer meer naar huis gaat.

 

Tot slot:

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen per mail, of een berichtje sturen in Parro. Het is natuurlijk ook mogelijk om even naar school te bellen (liefst na schooltijd) of op school langs te komen voor een gesprek. Van onze kant hopen wij u ook op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind. Verder hopen we u te ontmoeten op de gespreksavonden!

 

Vriendelijke groeten,

Juf Aalvanger en juf Vervoorn