Groep 4

Beste ouders/verzorgers van de kinderen in groep 4B

 

Leuk dat je op onze pagina kijkt. We geven graag wat meer info over onze groep.  

 

Twee juffen: 

In groep 4B zijn dit jaar twee juffen. Juf van Klinken werkt op de maandag. Juf van Brakel werkt de dinsdag tot en met de vrijdag. Het aanspreekpunt is de juf die die dag voor de klas staat. Juf Aalvanger heeft eindverantwoordelijkheid als MT-lid.  

 

Psalm:  

Elke dinsdag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!  

 

Taal en spelling: 

In groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels. 

 

Rekenen:  

Groep 4 oefent dit jaar vooral met het rekenen tot 100. Ook beginnen we na de herfstvakantie met het leren van de steunsommen. Wie de sommen door elkaar in vlot tempo (3 seconden per som) kan uitrekenen, krijgt een steunsommendiploma.   

 

Boekbespreking en vertelkoffer:  

In groep 4 houden de kinderen twee keer een vertelbeurt in de klas. De eerste keer is dat aan de hand van een vertelkoffer. Het kind mag dan een onderwerp kiezen waar het al mee bekend is. Denk aan een huisdier, sport of hobby. De tweede keer houden de kinderen een boekbespreking. Op school krijgen de kinderen hier uitleg over, de voorbereiding moet verder thuis gebeuren.  

 

Praktische zaken:  

  • Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind, Justin. Als uw kind het vergeten is, mag het ook gerust later in de week mee naar school. 
  • Elke maandagochtend en woensdagochtend krijgen de kinderen gym van juf Alicia. Wie zijn spullen regelmatig vergeet, kan helaas niet mee gymmen.  

Tot slot:  

Bij vragen, problemen, opmerkingen of bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen per mail of een berichtje sturen in Parro. Het is natuurlijk ook mogelijk om even naar school te bellen (liefst na schooltijd) of op school langs te komen voor een gesprek. Van onze kant hopen wij u ook op de hoogte te houden als er bijzonderheden te melden zijn over uw kind. Verder hopen we u te ontmoeten op de gespreksavonden! 

 

Vriendelijke groeten,  

Juf van Klinken en juf van Brakel