Groep 4

Welkom

Welkom op de pagina van groep 4. U kunt hier algemene informatie over onze groep en lesinhoud vinden.

 

Psalm:

Elke maandag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!

 

Taal en spelling:

In groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels.

 

Rekenen:

Groep 4 oefent dit jaar vooral met het rekenen tot 100. Ook beginnen we met het leren van de tafels. Aan het einde van dit schooljaar moeten we de tafels van 1, 2, 3, 4 en 5 goed beheersen. Wie de sommen door elkaar in vlot tempo (3 seconden per som) kan uitrekenen, krijgt een tafeldiploma. Sommen uit de tafels 5 tot en met 10 moeten de kinderen uit kunnen rekenen.

 

Vertelkoffer en boekbespreking:

In groep 4 houden de kinderen twee keer een vertelbeurt voor de klas. De eerste keer is dat aan de hand van een vertelkoffer. Het kind mag dan een onderwerp kiezen waar het al mee bekend is. Denk aan een huisdier, sport of hobby. De tweede keer houden de kinderen een boekbespreking. Op school krijgen de kinderen hier uitleg over, de voorbereiding moet verder thuis gebeuren.

 

Praktische zaken:

  • Elke maandag halen we geld op voor ons adoptiekind, Justin. Als uw kind het vergeten is, mag het ook gerust later in de week mee naar school.
  • Elke donderdag krijgen de kinderen na de ochtendpauze (10:30-11:45) gym van meester Bram. Wie zijn spullen regelmatig vergeet, kan helaas niet mee gymmen.
  • Als uw kind zwak is in lezen en/of rekenen, krijgt hij/zij huiswerk. Het is de bedoeling dat dit op vrijdag wordt ingeleverd en maandag weer mee naar huis gaat.

 

Bedankt voor het bezoeken van onze webpagina. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op via de mail, parro of per telefoon.

 

Hartelijke groet,

Meester Van der Linden