Onderwijs

Het motto van onze school is de komende 4 jaren: Samen voor elkaar, met daarbij hart en oog voor ieder kind.

Dit motto vereist van de leerkrachten, de kinderen en hun ouders een gezamenlijke visie om het onderwijs aan onze school op een goede manier in te richten, zodat alle kinderen, ongeacht het aantal talenten wat zij gekregen hebben, optimaal kunnen ontwikkelen. “Iedereen op zijne wijs.”

Dit vraagt van ons als school dat we kinderen specifieke begeleiding bieden, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Lees meer in ons schoolplan.