Alle nieuwsberichten

21 januari 2022

Wanneer naar school?

Geachte ouders,

 

Er zijn van ouders vragen over het 'verkoudheidsbeleid' voor de kinderen van de groepen 0 - 8.

Bij deze de informatie van de Rijksoverheid hierover:


Wanneer naar school?
Mogen leerlingen met milde verkoudsheidsklachten naar school?
Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag naar school. Een negatieve zelftestuitslag volstaat. Dit geldt niet voor leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. Ook leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders/verzorgers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Scholen mogen geen medische verklaring vragen. Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.


Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen een zelftest doen of naar de GGD. Mag de zelftest worden ingezet bij alle klachten? 

Een zelftest kan in principe worden gebruikt bij alle klachten. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag je naar school komen. Bij een positieve zelftest is een GGD-test nodig en blijf je thuis.


Mag iedereen na een negatieve zelftest weer naar school? 

Ja dat mag, tenzij er een quarantaineadvies of -plicht geldt. Met een negatieve zelftest kan het onderwijspersoneel dat voor het primaire proces van lesgeven naar het werk moet weer naar school, indien mogelijk met gebruik van een mondneusmasker of gezichtsscherm tot de klachten over zijn. Leerlingen met klachten mogen ook met een negatieve zelftest naar school. Als een personeelslid of leerling te ziek is om naar school te gaan, blijft het uiteraard thuis. Blijven de (milde) klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD. Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit.

Mag een zelftest worden ingezet bij quarantaine? 

Nee, als je in quarantaine zit omdat je zelf besmet bent, en/of als je in quarantaine zit omdat je nauw contact/huisgenoot bent kan deze alleen worden opgeheven met een test bij de GGD.
 

 

Met vriendelijke groeten,

 

W.C. van der Toorn