Alle nieuwsberichten

27 januari 2022

Nieuwste maatregelen rondom Corona

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Zoals aangekondigd in de persconferentie, worden o.a. de regels voor quarantaine van kinderen versoepeld.

Vandaag krijg ik het protocol van de PO-raad, waarin ook e.e.a. wordt omschreven. De belangrijkste aanpassingen  staan hier vetgedrukt: 


Nieuwste maatregelen rondom Corona
1. Een groep hoeft niet meer in quarantaine als er 3 of meer leerlingen positief zijn getest. Als een leerling geen klachten heft mag het naar school.

 

2.  Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot (vader, moeder, broer, zus) besmet is of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (categorie 2 = bijv klasgenoten). Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als zij milde klachten hebben.

 

Alle kinderen die om bovenstaande redenen dus nu thuis zitten mogen vanaf maandag weer naar school komen!

 

 

De algemene richtlijnen zijn verder nog steeds als volgt: 

 

Het uitgangspunt is: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.


Zelftesten of testen bij de GGD
• Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
• Uitzondering: voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten.
• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
• Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels.
• Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een testafspraak te maken bij de GGD.
• Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.
• Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona- infectie hoeven niet opnieuw getest te worden.

• Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen. 

 

Wanneer in quarantiane:

In de volgende situaties blijft een ieder thuis:
• Bij klachten die passen bij corona;
• Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;

 

Wanneer mag je uit quarantaine: 

• Een volwassene die in quarantaine moet na contact met een besmet persoon (en voor wie de quarantaine uitzonderingen dus niet gelden), kan zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon bij de GGD-teststraat laten testen om de quarantaine op te heffen. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact, dat deze persoon niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact thuis.
• Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.
• Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat de persoon minimaal 7 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijft.
 

Meer informatie vindt u bijv. op de websites van de RIVM en de GGD.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

W.C. van der Toorn